Våra kilramar är av högsta danska kvalitet. Det är en dubbelsidig kilram i furu 45° gering. Måttet är 43x16mm, längden varierar.  Från 65 cm finns det hål för tvärslå. Tillverkaren av våra kilramar hittar du här: http://www.vindelev-ramme.dk/_dk/HVEM_ER_VI_

Kilramar 43 x 16 mm

Tas endast hem på beställning

Tvärslåer 43x16mm

Tas endast hem på beställning