För närvarande är det medlemmarna i Konst i Kvadrat som är medlemmar i AQUAs medlemsregister.
För närmare information om KiK hänvisar vi till hemsidan:
http://konstikvadrat.se/